top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนPermLikeJJ

การโฆษณาด้วยแบนเนอร์

อัปเดตเมื่อ 23 ก.พ.การโฆษณาด้วยแบนเนอร์เป็นวิธีหนึ่งในการโปรโมทสินค้าหรือบริการโดยการนำโฆษณาแบบภาพหรือภาพเคลื่อนไหวไปแสดงบนพื้นที่โฆษณาที่กำหนดไว้ เช่น เว็บไซต์ สถานที่ทางด้านออนไลน์ หรือบนสื่อออนไลน์อื่น ๆ


การโฆษณาด้วยแบนเนอร์มักจะมีลักษณะต่าง ๆ และสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ เช่น ขนาดของแบนเนอร์ รูปแบบของโฆษณา รูปแบบการแสดงผล เป็นต้น

ข้อดีของการโฆษณาด้วยแบนเนอร์รวมถึง


👤 1. มีผู้เข้าชมจำนวนมาก : การนำแบนเนอร์ไปแสดงบนเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ที่มีผู้เข้าชมจำนวนมาก ช่วยให้สามารถโปรโมทสินค้าหรือบริการให้กับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น

🪄 2. การสร้างความตระหนักแบรนด์ : การแสดงแบนเนอร์ให้เห็นบ่อย ๆ บนสื่อออนไลน์ช่วยเสริมความรู้สึกและความจำในใจของผู้เข้าชมเกี่ยวกับแบรนด์

🎥 3. ทำให้ผู้เข้าชมเข้าใจสินค้าหรือบริการได้ง่ายขึ้น : การใช้ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวในแบนเนอร์ช่วยให้ผู้เข้าชมเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น

📱 4. เสริมสร้างความน่าสนใจ : การออกแบบแบนเนอร์ที่น่าสนใจและเข้ากับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ช่วยเพิ่มโอกาสในการดึงดูดความสนใจและก่อให้เกิดการกระตุ้นให้ผู้เข้าชมมีการกระทำตามโฆษณาที่แสดง

📊 5. สามารถวัดผลได้ : การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น การติดตามความสนใจผ่านการคลิก หรือการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าชม ช่วยให้สามารถวัดผลและประเมินประสิทธิภาพของแบนเนอร์ได้


ด้วยข้อดีเหล่านี้ การโฆษณาด้วยแบนเนอร์เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความรู้สึกและความจำในใจของผู้เข้าชมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page