top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนPermLikeJJ

เสียงเพลง ทำให้สินค้าเป็นที่น่าจดจำการใช้เพลงในการตลาดสินค้ามีความสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและเชื่อมโยงกับลูกค้า เพลงสามารถสร้างอารมณ์ ความทรงจำ และความเชื่อมโยงกับแบรนด์หรือสินค้าได้ นี่คือบางประการที่เพลงสามารถทำให้สินค้าเป็นที่จดจำ :


🪄 1. สร้างอารมณ์ :

- เพลงสามารถสร้างอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะและคุณสมบัติของสินค้า การเลือกเพลงที่มีเสน่ห์เฉพาะที่สามารถย้ำถึงคุณลักษณะของสินค้าได้


💖 2. ความทรงจำ :

- เพลงสามารถทำให้สินค้าเป็นที่จดจำมากขึ้น เมื่อลูกค้าได้ยินเพลงที่เชื่อมโยงกับสินค้าบ่อยๆ มีโอกาสทำให้สินค้านั้นๆ เป็นที่จดจำในความทรงจำของพวกเขา


📱 3. สร้างตัวตนและแบรนด์ :

- เพลงสามารถช่วยสร้างตัวตนและแบรนด์ให้กับสินค้า เลือกเพลงที่สอดคล้องกับค่านิยม วัฒนธรรม และทิศทางของแบรนด์เพื่อสร้างความเชื่อมโยง


💻 4. สนับสนุนความทรงจำของโฆษณา :

- เพลงที่ถูกนำมาใช้ในโฆษณาสามารถช่วยในการสร้างความทรงจำในกรณีที่ผู้ชมได้ยินเพลงนั้น ๆ ในบรรยากาศของโฆษณา


🔗 5. เชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมาย :

- เลือกเพลงที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมายของคุณนี้จะช่วยให้สินค้าเชื่อมโยงกับความสนใจและวัฒนธรรมของกลุ่มเป้าหมาย


🛍 6. สร้างประสบการณ์การช้อปปิ้ง :

- เพลงสามารถเพิ่มประสบการณ์การช้อปปิ้งให้กับลูกค้า การใช้เพลงที่มีอารมณ์ในวิดีโอโฆษณาหรือที่ร้านค้าสามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำ


การเลือกเพลงที่ถูกต้องและสอดคล้องกับอารมณ์และลักษณะของสินค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการตลาดและทำให้สินค้านั้น ๆ กลายเป็นที่จดจำในใจของผู้บริโภค

ดู 123 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page