top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนPermLikeJJ

SEO คืออะไร??SEO หรือ Search Engine Optimization คือกระบวนการหลายขั้นตอนที่ถูกใช้เพื่อปรับแต่งและปรับปรุงเว็บไซต์หรือเนื้อหาเพื่อให้เหมาะสมและเข้าใจง่ายกับเครื่องมือการค้นหา เช่น Google, Bing หรือ Yahoo

วัตถุประสงค์ของ SEO คือเพื่อทำให้เว็บไซต์หรือเนื้อหานั้นได้รับการติดอันดับสูงขึ้นในผลการค้นหาต่าง ๆ ของเครื่องมือการค้นหา ทำให้มีโอกาสมากขึ้นที่จะถูกเห็นโดยผู้ค้นหา


สิ่งที่ SEO มุ่งเน้นมีหลายปัจจัย รวมถึง :


🔎 1. Keyword Research (การวิจัยคำค้น) :

- การค้นหาคำค้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือเนื้อหาและทำการปรับแต่งเนื้อหาเพื่อเข้ากับคำค้นนั้น


🪄 2. On-Page Optimization (การปรับแต่งบนหน้าเว็บ) :

- การปรับแต่งโครงสร้างเว็บไซต์ เนื้อหา และประโยชน์ของเว็บไซต์เพื่อให้เข้ากับคำค้น


🛍 3. Off-Page Optimization (การปรับแต่งนอกหน้าเว็บ) :

- การสร้างลิงค์จากเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อถือได้ / การทำ Social Media Marketing / และกิจกรรมที่ส่งเสริมความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์


🖼 4. Technical SEO (SEO ด้านเทคนิค) :

- การปรับแต่งและแก้ไขเรื่องเทคนิคของเว็บไซต์ เช่นการปรับแต่งโครงสร้าง URL / การใช้ Meta Tags / การบีบอัดรูปภาพ และอื่น ๆ


📷 5. Content Creation (การสร้างเนื้อหา) :

- การสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าและน่าสนใจสำหรับผู้ใช้


💻 6. User Experience (ประสบการณ์ผู้ใช้) :

- การปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้มีประสบการณ์ที่ดี


🎥 7. Local SEO (SEO ท้องถิ่น) :

- การปรับแต่งเนื้อหาและข้อมูลท้องถิ่นเพื่อเข้ากับผู้ค้นหาท้องถิ่น


📱 8. Mobile Optimization (การปรับแต่งสำหรับมือถือ) :

- การปรับแต่งเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับการใช้งานบนอุปกรณ์มือถือ


การทำ SEO ช่วยให้เว็บไซต์หรือเนื้อหามีโอกาสมากขึ้นที่จะปรากฏในผลการค้นหาและถูกเข้าถึงโดยผู้ใช้ ทำให้เป็นส่วนสำคัญในยุคที่การค้นหาข้อมูลออนไลน์มีบทบาทสำคัญ

ดู 58 ครั้ง2 ความคิดเห็น

2 Comments


dcharin mp
dcharin mp
Jan 24

ข้อมูลดีเลยครับ👍🏻

Like

EVERYTHING BTS
EVERYTHING BTS
Jan 24

เป็นประโยชน์มากค่ะ😍😍

Like
bottom of page